AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

SALLO KYRA, SL, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable. SALLO KYRA, S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web de SALLO KYRA, S.L.

 DADES IDENTIFICATIVES

Responsable SALLO KYRA SL
CIF B61077962
Direcció Postal C/ Compositor Bach 17-19– P.I. Can Jardí, 08191 Rubí BARCELONA (SPAIN)
Telèfon de contacte 93 588 08 46
Correu Electrònic: comercial@sallo.es

Inscrita en el registre mercantil de barcelona, tomo 28.923, folio 21, hoja b-143.149, inscripción 1ª

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.sallo.es.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix .

 

 1. EXENCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Ús de COOKIES

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius dinformació que el servidor envia a lordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc, i en aquests casos són cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

 

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals més propers Barcelona.

  

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La privadesa és de gran importància per SALLO KYRA, S.L. i volem mantenir una actitud oberta i transparent en tractar les vostres dades personals.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre relatius a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, us informem que:

Responsable del tractament de les vostres dades personals

SALLO KYRA, S.L. és el responsable del tractament de les dades personals que vostè ens proporciona i es responsabilitza de les dades personals esmentades d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Responsable   SALLO KYRA SL

CIF       B61077962

Direcció Postal           C/ Compositor Bach 17-19 Pol. Ind. Can Jardí, 08191 Rubí BARCELONA (SPAIN)

Telèfon de contacte              93 588 08 46

Correu Electrònic:      comercial@sallo.es

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA, TOMO 28.923, FOLIO 21, HOJA B-143.149, INSCRIPCIÓN 1ª

Emmagatzematge de dades

Les dades que recopilem sobre vostè s’emmagatzemen dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).

Comunicació de dades

Mai passem, venem ni intercanviem les vostres dades personals amb terceres parts alienes al grup SALLO KYRA, S.L. Les dades que s’enviïn a tercers, s’utilitzaran únicament per oferir-vos els nostres serveis. Us detallarem les categories de tercers que accedeixen a les vostres dades per a cada activitat de tractament específica.

Base legal per al tractament de les vostres dades personals

En cada tractament específic de dades personals recopilades sobre vostè, us informarem si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per subscriure un contracte, i si està obligat a facilitar les dades personals, així com de les possibles conseqüències de no facilitar aquestes dades.

Dret d’accés:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a SALLO KYRA, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Podeu contactar amb SALLO KYRA, S.L. que us remetrà les dades personals que tractem sobre vostè per email.

Dret de portabilitat:

Sempre que SALLO KYRA, S.L. processi les vostres dades personals a través de mitjans automatitzats en base al vostre consentiment oa un acord, teniu dret a obtenir una còpia de les vostres dades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica transferida al vostre nom o a un tercer. S’hi inclouran únicament les dades personals que vostè ens hagi facilitat.

Dret de rectificació:

Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals si són inexactes, incloent-hi el dret a completar dades que figurin incompletes.

Dret de supressió:

Vostè té dret a obtenir sense dilació indeguda la supressió de qualsevol dada personal seva tractada per SALLO KYRA, S.L. en qualsevol moment, excepte en les situacions següents:

 • té un assumpte pendent amb el Servei d’atenció al client
 • si sospita o està confirmat que ha utilitzat incorrectament els nostres serveis en els darrers quatre anys

Dret d’oposició al tractament de dades sobre la base de l’interès legítim:

Vostè té dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals sobre la base de l’interès legítim de SALLO KYRA, S.L. qui no seguirà tractant les dades personals tret que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control:

Si considera que SALLO KYRA, S.L. tracta les seves dades de manera incorrecta, pot contactar amb nosaltres. També té dret a presentar una queixa davant de l’autoritat de protecció de dades competent.

Dret a la limitació en el tractament:

Vostè té dret a demanar que SALLO KYRA, S.L. limiteu el tractament de les vostres dades personals en les següents circumstàncies:

• si s’oposa al tractament de les seves dades sobre la base de l’interès legítim de SALLO KYRA, S.L., SALLO KYRA, S.L. haurà de limitar qualsevol tractament d’aquestes dades en espera de la verificació de l’interès legítim.

• si vostè reclama que les seves dades personals són incorrectes, SALLO KYRA, S.L. ha de limitar qualsevol tractament d’aquestes dades fins que se’n verifiqui la precisió.

• si el tractament és il·legal, podreu oposar-vos que s’eliminin les dades personals i, en el seu lloc, sol·licitar la limitació del seu ús.

• si SALLO KYRA, S.L. ja no necessita les dades personals, però les necessita per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Exercici de drets:

Ens prenem molt seriosament la protecció de dades i, per això posem a la vostra disposició el correu comercial@sallo.es per a sol·licituds en relació amb els drets abans esmentats.

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control:

Si considera que SALLO KYRA, S.L. tracta les seves dades de manera incorrecta, pot contactar amb nosaltres. També té dret a presentar una queixa davant de l’autoritat de protecció de dades competent.

Actualitzacions del nostre Avís de Privadesa:

És possible que hàgim d’actualitzar el nostre Avís de Privadesa. L’última versió de l’Avís de Privadesa està sempre disponible al nostre lloc web. Comunicarem qualsevol canvi material a l’Avís de Privadesa, per exemple, la finalitat del tractament de les vostres dades personals, la identitat del Responsable o els seus drets.

Avís de privadesa en sorteigs i promocions

Per què utilitzem les vostres dades personals?

Tractarem les vostres dades personals quan participeu en els nostres concursos. Les seves dades personals seran utilitzades per SALLO KYRA, S.L. per contactar amb els participants sobre qüestions del concurs, abans i després d’un esdeveniment, per identificar els participants, comprovar-ne l’edat, contactar amb els guanyadors o lliurar i seguir el lliurament de premis.

Quin tipus de dades personals tractem?

Tractarem les següents categories de dades personals:

 • informació de contacte com: nom, adreça, correu electrònic i número de telèfon
 • edat
 • informació proporcionada al sorteig/promoció

Qui té accés a les vostres dades personals?

Enviem les vostres dades a les empreses que gestionen les promocions i les encarregades de l’enviament dels premis, que les utilitzen únicament per oferir-vos els serveis esmentats prèviament.

Quina és la base legal per processar el tractament de les vostres dades personals?

El processament tractament de les dades personals es basa en el seu consentiment quan decideix participar en un concurs.

Dret a retirar-ne el consentiment:

Teniu dret a retirar el vostre consentiment al tractament de les vostres dades personals en qualsevol moment. En fer-ho, SALLO KYRA, S.L. no us podrà oferir els serveis esmentats prèviament.

Durant quant de temps guardem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades personals durant 90 dies, des de la finalització del concurs.

POLÍTICA DE XARXES SOCIALS

 1. INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRAcTAMENT DE LeS DAdes ALlOtJADeS a LA PàGINA OFICIAL DE SALLO KYRA, S.L., a les xarxes socials

De conformitat al deure informació establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) SALLO KYRA, SL, en endavant el Responsable vol posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privadesa i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu.

 1. DADES DE MENORS D’EDAT O INCAPACITATS

L’accés i el registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i l’ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE. Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, el RESPONSABLE adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i l’ús d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE. aquest queda expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços i aquesta responsabilitat serà dels seus representants legals en cada cas.

 1. IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL FIXER

L’usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social al c/ Compositor Bach 17-19 Pol. Ind. Can Jardí, 08191 Rubí BARCELONA (SPAIN), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, sens perjudici dels tractaments de què és responsable l’entitat titular de la xarxa social on es troba la nostra pàgina oficial.

 1. FINALITATS A QUE ES DESTINEN LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL, INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir-vos informació del RESPONSABLE, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel RESPONSABLE, per a la prestació correcta d’aquests serveis d’acord amb el que estableix aquesta política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les dades amb aquests fins, no l’haurà d’utilitzar ni proporcionar dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a aquesta política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, aquesta política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat dels quals li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.

El RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualsevol contingut publicat per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

 1. IDENTIFICACIÓ DELS DESTINATARIS RESPECTE DELS QUE EL RESPONSABLE, TINGUI PREVIST LA REALITZACIÓ DE CESIONS O COMUNICACIONS DE DADES

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a la xarxa social podrà ser coneguda pels altres usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

 1. ALTRES TERCERS PRESTADORS DE SERVEIS

El RESPONSABLE, adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb aquesta política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades en raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni daquells responsables als quals a través dhiperenllaços el RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

 1. QUALITAT DE LES DADES

El RESPONSABLE adverteix a l’usuari que, tret de l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privadesa de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta.

 1. DRETS QUE ASSISTEIXEN A L’INTERESSAT:
 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i la limitació o oposició al tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
 1.  ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

El RESPONSABLE podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir-hi periòdicament a fi de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, a través de les següents adreces i dades de contacte:

SALLO KYRA, S.L.

C/ Compositor Bach 17-19 Pol. Ind. Can Jardí, 08191 Rubí BARCELONA (SPAIN)

comercial@sallo.es

 

Així mateix, l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.