Gama

DOMÈSTIC

HOMECARE

Concentralia®

Desinfectol®

Desinfectant tot ús multisuperfícies i terres

  • Viricida UNE-EN 14476
  • Bactericida UNE-EN 13697

 

Eficàcia testada “Doble Acció” en condicions brutes davant de:
• Listeria monocytogenes
• Salmonella typhimurium
• Adenovirus tipo 5
• Norovirus murino
• Vaccinia virus

Estalvia:   Plàstic,  Temps i Diners

360º


COM UTILITZAR


Un cop reomplert el dispositiu amb aigua de l’aixeta, el producte ja està a punt per usar-lo. Successivament, podrà reomplir el dispositiu amb aigua de l’aixeta pel costat AIGUA/WATER fins a 24 vegades i podrà obtenir fins a 7,5 litres de producte preparat per usar = 10 ampolles de 750 ml.

Conté: Isopropanol 16,84%, Clorur de didecildimetilamoni 4,60%, Excipients c.s.p. 100%

USA-HO PER A...

Grifos Bidet
Grifos Cuines
Grifos Fogons
Grifos Lavabos
Grifos Menjador de casa
Grifos Rajoles banys
Grifos Terres
Grifos Trones infantils
Grifos WC