Concentralia® HOMECARE

Redueixi fins a 10 vegades els abocaments de plàstic al planeta.

Concentralia® PROCARE

Redueixi fins a 10 vegades els abocaments de plàstic al planeta.

Ecofoam System® i el medi ambient

Utilitzant Concentralia®, i gràcies al mètode EcofoamSystem® de barreja a l’instant, s’aconsegueix reduir el consum de plàstic fins a 10 vegades. Només un dels nostres packagings és equivalent a 10 dels habituals i estàndards. Aquest estalvi en plàstics comporta reduccions en tot el procés productiu i en la cadena de distribució i logística.

EcofoamSystem® és la nova tecnologia del futur per a la neteja professional a partir d’un concentrat.

A Salló® ens preocupen el malbaratament i els abocaments de tota mena de plàstics. Gràcies a EcofoamSystem® reduïm el consum d’ampolles de plàstic, amb la qual cosa som més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. A més, totes les substàncies tensoactives químiques que componen les formulacions de Concentralia® són biodegradables.

Concentralia® amb EcofoamSystem® és el sistema del futur.


REDUEIXI
PACKAGING

 

Fins a 10 vegades l’impacte ambiental en el consum d’envasos, taps, etiquetes, polvoritzadors, transport de producte químic i aigua.


REDUEIXI
EMBALATGES

 

Film, plàstic, palets, caixes de cartró…

 


REDUEIXI
TRANSPORTS I ESTOCS

 

Fins a 10 vegades l’impacte ambiental en el consum d’envasos, taps, etiquetes, polvoritzadors, transport de producte químic i aigua.

 


RECICLATGE
100%

 

Dipositi el dispositiu sencer sense producte al contenidor groc de reciclatge.

 


MÀXIM ESTALVI RESPECTANT
EL MEDI AMBIENT

 

Fins a 10 vegades l’impacte ambiental en el consum d’envasos, taps, etiquetes, polvoritzadors, transport de producte químic i aigua.