Política de privadesa

La privadesa és de gran importància per a SALLO KYRA, S.L. i volem mantenir una actitud oberta i transparent en el tractament de les vostres dades personals.

D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals. i la lliure circulació d’aquestes dades, us nformem que:

Responsable del tractament de les seves dades personals

SALLO KYRA, S.L. és responsable del tractament de les dades personals que ens faciliteu i és responsable de les esmentades dades personals d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

 • Responsable: SALLO KYRA SL
 • CIF: B61077962
 • Adreça Postal: C. Compositor Bach 17-19 P. I. Can Jardí, 08191 Rubí BARCELONA (SPAIN)
 • Telèfon de contacte: 93 588 08 46
 • Correu electrònic: comercial@sallo.es

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 28.923, pàgina 21, pàgina b-143.149, inscripció 1.

Emmagatzematge de dades

Les dades que recopilem sobre vostè s’emmagatzemen a l’Espai Econòmic Europeu (“EEE”).

Comunicació de dades

Mai cedim, venem o intercanviem les vostres dades personals amb tercers aliens a SALLO KYRA, S.L. grup. Les dades que s’enviïn a tercers només seran utilitzades per oferir els nostres serveis. Us detallarem les categories de tercers que accedeixen a les vostres dades per a cada activitat de tractament concreta.

Base legal per al tractament de les seves personals

En cada tractament específic de les dades personals recollides sobre vostè, us informarem si la comunicació de les dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per signar un contracte, i si esteu obligats a facilitar les dades personals, així com com les possibles conseqüències de no facilitar aquestes dades.

Dret d’accés:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si SALLO KYRA, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixen o no. Podeu posar-vos en contacte amb SALLO KYRA, S.L. que us enviarà per correu electrònic les dades personals que tractem sobre vostè.

Dret de portabilitat:

Sempre que SALLO KYRA, S.L. processa les vostres dades personals mitjançant mitjans automatitzats basats en el teu consentiment o acord, tens dret a obtenir una còpia de les vostres dades en un format estructurat, d’ús habitual i llegible per màquina, transferida a tu mateix o a un tercer. Inclou només les dades personals que ens hagis facilitat.

Dret de rectificació:

Teniu dret a sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals si són inexactes, inclòs el dret a completar les dades que apareguin incompletes.

Dret de supressió:

Vostè té dret a obtenir sense dilacions indegudes la supressió de qualsevol de les seves dades personals tractades per SALLO KYRA, S.L. en qualsevol moment, excepte en els casos següents:

 • teniu un problema pendent amb el Servei d’Atenció al Client
 • se sospita o es confirma que heu fet un ús indegut dels nostres serveis durant els últims quatre anys

Dret d’oposar-se al tractament de les dades per interès legítim:

Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades personals en funció de l’interès legítim de SALLO KYRA, S.L. que no continuarà tractant les dades personals llevat que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els vostres interessos, drets i llibertats, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret de presentar una reclamació davant una autoritat de control:

Si considera que SALLO KYRA, S.L. tracta les vostres dades de manera incorrecta, deu contactar amb nosaltres. També teniu dret de presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades competent.

Dret a la limitació del tractament:

Teniu dret a sol·licitar que SALLO KYRA, S.L. limiti el tractament de les seves dades personals en les circumstàncies següents:

 • si us oposeu al tractament de les vostres dades en base a l’interès legítim de SALLO KYRA, S.L., SALLO KYRA, S.L.
 • heu de limitar qualsevol tractament d’aquestes dades a l’espera de la verificació de l’interès legítim.
 • si afirmeu que les vostres dades personals són incorrectes, SALLO KYRA, S.L. ha de limitar qualsevol tractament d’aquestes dades fins que no se’n comprovi l’exactitud.
 • si el tractament és il·lícit, podeu oposar-vos a la supressió de les dades personals i, en canvi, sol·licitar la limitació del seu ús.
 • si SALLO KYRA, S.L. ja no necessiteu les dades personals, però sí que les necessiteu per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Exercici de drets:

Ens prenem molt seriosament la protecció de dades i, per aquest motiu, posem a la vostra disposició el correu electrònic comercial@sallo.es per a les sol·licituds relacionades amb els drets esmentats.

Dret de presentar una reclamació davant d’una autoritat de control:

Si considereu que SALLO KYRA, S.L. tracta les vostres dades de manera incorrecta, podeu contactar amb nosaltres. També teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades competent.

Actualizacions del nostre Avís de Privacidesa:

És possible que haguem d’actualitzar el nostre Avís de Privadesa. L’última versió de l’Avís de Privadesa està sempre disponible al nostre lloc web. Comunicarem qualsevol canvi material a l’Avís de Privadesa, per exemple, la finalitat del tractament de les vostres dades personals, la identitat del Responsable o els seus drets.

Avís de privadesa en sortejos i promocions

Per a què fem servir les vostres dades personals?

Tractarem les vostres dades personals quan participeu en els nostres concursos. Les vostres dades personals seran utilitzades per SALLO KYRA, S.L. per contactar amb els participants sobre problemes del concurs, abans i després d’un esdeveniment, per identificar els participants, verificar la vostra edat, contactar amb els guanyadors o lliurar i fer un seguiment de l’entrega de premis.

Quin tipus de dades personals tractem?

Dades de contacte com ara: nom, adreça, correu electrònic i número de telèfon, edat, informació proporcionada en el sorteig/promoció.

Qui té accés a les vostres dades personals?

Enviem les vostres dades a les empreses que gestionen les promocions i encarregades de l’enviament dels premis, que les fan servir únicament per oferir-vos els serveis esmentats.

Quina és la base legal per al tractament del tractament de les vostres dades personals?

El tractament de les vostres dades personals es basa en el teu consentiment quan decidiu participar en un concurs.

Dret de retirar el seu consentiment:

Teniu dret a retirar el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals en qualsevol moment. En fer-ho, SALLO KYRA, S.L. no us podrà oferir els serveis esmentats.

Quant de temps conservem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades personals durant 90 dies, a partir de la finalització del concurs.

Política de xarxes socials

Informació del responsable del tractament de les dades allotjada a la pàgina oficial de Sallo Kyra, S.L., a la xarxa social

D’acord amb el deure d’informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) SALLO KYRA, S.L., en endavant el Responsable vol posar en coneixement de la usuaris d’aquesta xarxa social la política relativa al tractament i protecció de dades personals d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa. L’accés i ús per part de l’usuari d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que atorga el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals tal com s’hi preveu.

Dades de menors o incapacitats

Queda prohibit l’accés i el registre en aquesta xarxa social als menors de catorze (14) anys, de manera que també queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE. Per la seva banda, si l’usuari no ho pot, el RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o del seu representant legal per accedir i utilitzar aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE. Quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per part de menors d’edat i persones incapacitades, essent dita responsabilitat els seus representants legals en cada cas.

Identificació de la raó social del responsable del fitxer

S’informa a l’usuari que el RESPONSABLE, amb domicili social a C/ Compositor Bach 17-19 Pol. Ind. Can Jardí, 08191 Rubí BARCELONA (ESPANYA), ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i utilització de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, sense perjudici del tractament del qual és responsable el titular de la xarxa social on es troba la nostra pàgina oficial.

Finalitats per a les quals s’utilitzen les dades personals, la informació i el consentiment

Les dades personals facilitades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d’una responsabilitat de tractament de dades del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir informació sobre el RESPONSABLE, per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials. . o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti realitzar comunicacions comercials, enviar butlletins informatius a aquells usuaris que es subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris, i establir comunicació amb tercers.

Des del moment en què l’usuari utilitza aquesta pàgina oficial, presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per part del RESPONSABLE, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix aquesta política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, per la qual cosa en el cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades per a aquestes finalitats, no l’ha d’utilitzar ni facilitar les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altres tipus d’informació i/o continguts que estaran subjectes tant a aquesta política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable de vetllar perquè tots els continguts que publiquin compleixin la legislació vigent, aquesta política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari només podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat dels quals li pertoquen o respecte dels quals ostenta l’autorització de tercers.

El RESPONSABLE, tindrà dret a retirar d’aquesta pàgina oficial -unilateralment i sense comunicació ni autorització prèvia de l’usuari- qualsevol contingut publicat per l’usuari quan l’usuari infringeixi o infringeixi la legislació vigent, les normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

Identificació dels destinataris respecte als quals el responsable té previst realitzar encàrrecs o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publica a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a la xarxa social, poden ser coneguts pels altres usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de la xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per la xarxa social seran comunicats a la resta d’usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE només té previst realitzar cessions o comunicacions de dades que, per la normativa vigent, s’hagin de fer a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

Altres proveïdors de serveis de tercers

El RESPONSABLE, adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb aquesta política, respecte a les dades personals que reculli de l’usuari a través d’aquesta pàgina oficial d’aquesta xarxa social, no tenir cap tipus de responsabilitat pel que fa al tractament i posterior ús de les dades personals que poguessin dur a terme tant pel titular de la xarxa social com per tercers proveïdors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades en motiu de la prestació de els seus serveis o l’exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hipervincles a la xarxa social, o els responsables als quals el RESPONSABLE, mitjançant hipervincles, remet els usuaris adherits a aquesta pàgina oficial.

Qualitat de les dades

El RESPONSABLE, adverteix a l’usuari que, llevat de l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment ha de tenir en compte que només pot facilitar dades de caràcter personal. informació corresponent a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i certes. En tot cas, l’usuari haurà de respectar la privadesa de tercers, siguin o no usuaris de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta.

Drets que assisteixen l’interessat:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Altres informacions d’interès

El RESPONSABLE podrà modificar i/o substituir aquesta política en qualsevol moment, la qual, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí. Per tant, l’usuari ha d’accedir-hi periòdicament per mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, a través de les següents adreces i dades de contacte:
SALLO KYRA, S.L.

C/ Compositor Bach 17-19 Pol. Ind. Can Jardí, 08191 Rubí BARCELONA (ESPANYA)
comercial@sallo.es

Així mateix, l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per al seu ús.