Condicions de venda en línia

Concentralia és una marca registrada de Salló Kyra, S.L., i mitjançant la present web www.concentralia.com realitza lliuraments mitjançant venda en línia únicament a Espanya dins del territori peninsular, sense despeses d’enviament en cap cas

1. Preus

Els productes es vendran al preu que s’indica, i és vigent el que es recull en el moment de la confirmació de la comanda per part del client. S’inclouen en els preus de tots els productes l’impost sobre el valor afegit (IVA), però cap altre impost, taxa, aranzel o recàrrec.

2. Validesa dels preus

SALLÓ KYRA S.L. es reserva el dret a modificar preus, productes, ofertes i altres condicions comercials sense avís previ.

3. Condicions de venda

3.1. Despeses d’entrega i transport

Per a comandes a EUROPA, ILLES BALEARS i ILLES CANÀRIES cal demanar cotització del transport al correu consumidor@concentralia.com

3.2. Formes de pagament i execució de la comanda

Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades a cap servidor de SALLO KYRA, S.L.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament al web.

Quan l’import d’una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el titular pot exigir l’anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i re abonament en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran com més aviat millor.

Això no obstant, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l’anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant de SALLO KYRA, S.L. al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació.

3.3. Entrega de la comanda

SALLO KYRA, S.L. es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 72 hores, a partir de l’endemà de la comanda, excloent-ne festius.

Habitualment els lliuraments es realitzen en un termini de 48 hores mitjançant l’empresa de transport MRW/ CORREOS EXPRESS/GSL o similar.

La disponibilitat dels productes oferts per SALLO KYRA, S.L. pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que SALLO KYRA, S.L. actualitza l’estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquell moment. En cas de no execució per indisponiblitat, SALLO KYRA, S.L. en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client mitjançant un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 10 dies. SALLO KYRA, S.L. podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu un producte de característiques similars o de qualitat superior, o excepte raons justificades i demostrables per SALLO KYRA, S.L. dins aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada.