Gamma Naturbío®

La gamma Naturbío® de Concentralia® té l’etiqueta ecològica europea Ecolabel, que garanteix els estàndards més elevats de respecte pel medi ambient i la salut de les persones des de fabricació fins al seu ús. Alguns dels criteris que ha de complir un producte amb aquesta certificació tenen a veure amb el grau de toxicitat de les substàncies utilitzades i la seva biodegradabilitat, les emissions de CO2 i l’ús de recursos hídrics que implica tota la cadena, empaquetat, etc.

Showing all 4 results